09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,756,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23090.00
 • AUD17632.48
 • CAD18916.28
 • CHF25463.74
 • CNY3640.92
 • DKK3753.82
 • EUR27952.59
 • GBP32549.93
 • HKD3007.66
 • INR321.38
 • JPY213.01
 • KRW21.38
 • KWD79209.69
 • MYR5611.67
 • NOK2749.91
 • RUB353.41
 • SAR6355.62
 • SEK2746.85
 • SGD17400.89
 • THB745.67
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền