09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,190,000
 • Bán 6,270,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22770.00
 • AUD16446.87
 • CAD18210.92
 • CHF25048.94
 • CNY3653.71
 • DKK3503.64
 • EUR26315.80
 • GBP31061.45
 • HKD2953.44
 • INR313.95
 • JPY204.12
 • KRW19.92
 • KWD77720.21
 • MYR5461.63
 • NOK2590.30
 • RUB320.35
 • SAR6257.57
 • SEK2496.65
 • SGD17113.14
 • THB699.58
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền