09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,615,000
 • Bán 5,742,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD16700.41
 • CAD18030.38
 • CHF25034.39
 • CNY3593.64
 • DKK3655.99
 • EUR27360.60
 • GBP31561.13
 • HKD2968.94
 • INR319.99
 • JPY215.04
 • KRW20.24
 • KWD78495.86
 • MYR5493.19
 • NOK2675.14
 • RUB346.73
 • SAR6291.89
 • SEK2673.67
 • SGD17093.13
 • THB694.86
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền